zelený design - zahradní architektura a design


zahradní architektura a design

Dobrý den.

Jmenuji se Zuzana Tachezy.
Zahradnímu designu se věnuji již od roku 2002. Během své práce jsem se často setkávala se stále výraznějšími důsledky dnešní moderní doby, jako je stres, uspěchanost, vytrácející se duchovní rozměr života a s tím související nedostatek času na odpočinek, relaxaci, meditaci. I přes dnešní velký rozvoj vědy stále není samozřejmostí fakt, že fyzické, ale i duševní zdraví člověka, je úzce propojené s prostředím, ve kterém žijeme. Proto jsem se rozhodla, že se pokusím dát svým návrhům ještě jiný, než jen estetický rozměr. O vědění staré Číny jsem se začala šířeji zajímat před několika lety (cvičení Tai Chi, moxování, akupunktura, Feng Suej). Feng Suej mě o své moudrosti, hloubce a univerzálnosti přesvědčilo při osobních zkušenostech s aplikací na svůj vlastní životní prostor.


Ráda bych pomáhala utvářet příjemnější prostředí ve kterém žijeme úplně všem, ale uskutečnit to však mohu jen s těmi, kteří pocítí podobnou touhu po harmonii, pohodě a kousku přírody v našem bezprostředním okolí.

Copyright Zuzana Tachezy 2007

fotogalerie


Partnerem je: